Davul zurna ekibinin bulunduğu bir organizasyonda bulunmayanımız yoktur. Çocukken müzik derslerinde başlar davul ve zurna hakkında bilgilendirmelerimiz, sonrasında ise 23 Nisan, 19 Mayıs gibi ulusal bayramlarda halk oyunları oynanırken, önce provalar davul zurna ekibi eşliğinde yapılır; ardından ise gösteriler… Yaş ilerledikçe, Sarıyer gibi İstanbul’un herhangi bir ilçesinde yaşıyorsak, davul zurna ekibi kiralamaya kadar varan bir iletişimimiz olacaktır hem davul, hem de zurna ile. Bu iki müzik aleti de bizim geleneksel müzik aletlerimizdendir ve asker uğurlamalarımız, sünnet törenlerimiz, nişan, kına gecesi, düğün… gibi organizasyonlarımızda baş rol oynar davul ile zurna. Biri vurmalı, diğeri ise üflemeli çalgılar grubunda yer almaktadır. İkisi bir araya geldiğinde ise muhteşem bir ahenk çıkar ortaya.

Davul Nedir?

Maden ya da tahta bir kasnaktan oluşturulmuş ve iki yanına deri gerilmiş olan vurmalı çalgıya davul adı verilmektedir. Hem vurmalı çalgıların, hem de Türk çalgılarının en eskisidir. Kasnağı ilk zamanlar, ağaç gövdelerinin içi oyularak oluşturulan davulun, sonraki dönemlerde ise ağaç kabuğu ya da madenden hazırlandığını belirtebiliriz. Bu kasnağın iki yanına deri gerilir. Bu deri koyun ya da dana derisi olabilir. Davul çalmak için ise biri ince, diğeri kalın iki sopaya gerek bulunmaktadır. Sadece tokmak kullanarak davul çalmak da mümkündür.

Davulun Tarihçesi

Orta Asya’da bulunan Türk’ler binlerce yıldan bu yana davul kullanmaktadırlar. Bununla birlikte, Osmanlı askeri müziği için de önemli bir yeri bulunan davul, Osmanlı ordusunun Avrupa’ya yapmış olduğu her sefer ile birlikte, Avrupa’da da daha çok tanınır hale gelmiştir. Farklı şekillerde yapılmış olması dolayısı ile davul, farklı kültürlerde, farklı isimlerle anılmaktadır.

1870 yılında Avrupa’da mehter müziğine dahil edilen davulun, günümüzde orkestralarda ve bando içerisinde kullanıldığını biliyoruz. Tek başına, özellikle Ramazan ayında, insanları sahura uyandırmak için kullanılan geleneksel çalgımız, daha eski zamanlarda manilerle birlikte kullanılmakta idi. Davul zurna ekibi ise davulun yine, aslında tek başına kullanılabileceği, özellikle asker uğurlamaları, sünnet gezileri, gelin alma, düğün, nişan, kına gecesi ve çeyiz çıkarma… gibi organizasyonlarda kullanılmaktadır. Davul zurna ekibi kiralamanın Sarıyer gibi, Türkiye’nin pek çok semtinde çok gündemde olduğunu da belirtelim.

Davul çalmak için, onu bir sehpaya oturtmanın mümkün olmasının yanında, davulcuların boyunlarına asılan bir kayışa tutturmak da da yeterli olabilmektedir ki bu yöntemi özellikle sokakta gezen davulcular çok sık kullanmaktadırlar. Ramazan davulcuları bu şekilde dolaşırken, davul zurna ekibi kiralamasında tercih edilen davulcuların da genellikle bu yöntemi kullandıklarını söyleyebiliriz. Davulun iki yanında bulunan deri, davulcuya göre düşey konumda durmaktadır. Sağ yana, ucu keçe ya da deri kaplı bir tokmakla vurulan davulun sol yanına ise ince sopa ile vurulur. Sadece tokmak kullanarak da davul çalınabilir.

Folklor oyunlarında ve halk oyunlarında, davulun yanında bulunan diğer çalgı zurnadır. O halde bir de zurna hakkında bilgi edinelim ve davul zurna ekibini oluşturan parçaların ikincisini tanımış olalım.

Zurna Nedir?

Üflemeli çalgılar grubunda yer alan zurna çift kamışlıdır. Geleneksel çalgılarımız arasında yer almakla birlikte, ilk çağlardan bu yana yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle Ortadoğu’da ve sonrasında da Çin, Moğolistan, Hindistan ve Balkanlarda çok sık kullanılmıştır. Türkiye’de mehter müziğinin vazgeçilmez çalgısı olmakla birlikte, davul zurna ekibinin bir parçasıdır. Anadolu ve Rumeli’de çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

İstanbul Türkiye’nin çok farklı yerlerinden göç almakta olup, göçün en çok yoğunlaştığı semtler arasında Sarıyer de yer almaktadır. Burada karşılaştığınız organizasyonlarda davul zurna ekibi kiralamalarına çok sık rastlamanızın sebebi bundan ileri gelmektedir.

Şimşir, kayısı, erik gibi ağaçlarla yapılmakta olan zurnanın üç parçası bulunmaktadır. Lüle, en büyük parçanın adı iken, kamıştan yapılmış olan küçük parçaya sipsi ya da zıpçık adı verilmektedir. Dil ise küçük parça ile büyük parça arasında bulunan kısımdır. Lülenin içerisine, dilin yuvarlak ve büyük olan kısmı yerleştirilir. Lülenin delikleri, önce 7, arkada 1 tane olmak üzere toplamda sekiz tanedir. Kamışa geçirilen çember şeklindeki aparata ağızlık adı verilir. Kalak kısmı ise en altta bulunur ve daire şeklindedir.

Çok geniş bir ses aralığı bulunmayan zurna ile çıkarılan iki oktavlık bir ses, zurnacının başarısı şeklinde değerlendirilmektedir. Buna rağmen çok gür bir sese sahip olduğunu hepimiz biliriz. Özellikle davul zurna ekibi kiralamalarında, zurnacı, davulu susturup, zurnayı tek başına çaldığı zamanlarda, genellikle güzel sesler çıkartır ve başarılı bir müzik çalacağı zaten herkes tarafından bilinir. Bu gibi zamanlarda zurnanın ağladığı söylenmektedir. Sarıyer’de katıldığınız bir asker uğurlamasında bu gibi çalışmalarla sıklıkla karşılaşabilirsiniz.

Zurnanın birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır ve bu çeşitler büyüklük sırasına göre isimlendirilirler. En küçük zurnaya zil zurna adı verilir; aynı zamanda cura ismi de kullanılmaktadır. Büyük zurnaya kaba zurna adı verilirken, orta büyüklükteki zurnaya ise orta kaba zurna ismi verilmektedir. Orta kaba zurnanın ortalama 30 – 35 santim büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz. Zurnanın uzunluğunun, yapılan sese göre değişiklik gösterdiği bilgisini de paylaşabiliriz.

Davula Olan İlgi Nereden Gelir?

Küçük çocukların, hatta bebeklerin, sürekli olarak bir şeylere vurduklarını ve duydukları sesi beğendiklerinde de aynı şeyi tekrarladıklarını görürüz. Mama sandalyesinin tepsisine, yürütecin üzerindeki oyuncaklara, masaya, kaşık çatallarla tabaklara… vuran bebek sayısı çok fazladır ve bizler onların gürültü yaptıklarını düşünerek rahatsız oluruz. Peki bu bebeklerin eline davul verirsek ne olacağını hiç düşündünüz mü?

Sarıyer’de, evinizin önünde, ya da yolda giderken karşılaştığınız davul zurna ekibi, muhtemelen kiralama yöntemi ile bulunmuştur ve hangimiz bu müzik aletlerinin gürültüsünden rahatsız oluyoruz? Geleneksel olmasının yanında, aslında davul ya da zurnaya olan ilgimiz bebekliğimizden geliyor. Ve bu müzik aletleri bizi rahatsız etmek yerine,, genellikle hüzünlenmemize neden oluyor. Kızının çeyizi serilirken çalan davul ile annelerin ağladığına az mı şahit oldunuz? Oğlu askere gideceğinde davul zurna ekibinin çalmış olduğu şarkılarla kaç anne – babanın ağladığına denk geldiniz? Müzik ruhun gıdasıdır. Ve genellikle, müzik sesi rahatsız etmez insanları.

Peki Sarıyer’de yaşıyorsanız ve gelin alma, kına gecesi, asker uğurlaması, çeyiz çıkarma… gibi nedenlerle davul zurna kiralamayı düşünüyorsanız, bunun için ödemeniz gerekecek olan fiyatların ne olduğunu merak ediyorsanız, size bu konuda fikir vermemizi ister misiniz?

Davul Zurna Ekibi Kiralama Fiyatları

Sarıyer’de davul zurna ekibi kiralama fiyatları, bu ekibin ne için kiralanacağına ve ne kadar süre sizinle kalmalarını istediğinize göre değişkenlik göstermektedir. Genellikle 250 – 300 TL arasında değişen fiyatlarda hizmet veren davulcu ve zurnacılar bulunmaktadır. Tüm gün sizinle kalmasını istediğiniz ekibe ödemeniz gereken tutar ise 600 TL’yi bulmaktadır. Ancak davul zurna ekipleri arasında var olan rekabet dolayısı ile bu fiyatları aşağıya çekebilmenizin mümkün olduğunu, bunun biraz da sizin pazarlık yeteneğinize bağlı olduğunu hatırlatmadan geçmeyelim.

https://istanbuldavulcu.com/wp-content/uploads/2017/06/davul-zurna-ekibi-kiralama-300x169.jpghttps://istanbuldavulcu.com/wp-content/uploads/2017/06/davul-zurna-ekibi-kiralama-80x80.jpgadminSarıyer
Davul zurna ekibinin bulunduğu bir organizasyonda bulunmayanımız yoktur. Çocukken müzik derslerinde başlar davul ve zurna hakkında bilgilendirmelerimiz, sonrasında ise 23 Nisan, 19 Mayıs gibi ulusal bayramlarda halk oyunları oynanırken, önce provalar davul zurna ekibi eşliğinde yapılır; ardından ise gösteriler... Yaş ilerledikçe, Sarıyer gibi İstanbul'un herhangi bir ilçesinde yaşıyorsak, davul...
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...